Nhược điểm khi thuê bảo vệ giữ xe nghiệp dư?

Nhược điểm khi thuê bảo vệ giữ xe nghiệp dư?

Các nhược điểm khi thuê bảo vệ nghiệp dư:

1. Tuyển dụng nhân sự:

 • Tuyển dụng đại trà.
 • Điều tra lý lịch hạn chế.

2. Nghiệp vụ và huấn luyện bảo vệ:

 • Thời gian huấn luyện ngắn.
 • Không qua trung tâm huấn luyện chuyên nghiệp.
 • Phổ biến nội qui, qui chế.
 • Phổ biến nội dung công việc.

3. Ý thức làm việc:

 • Thiếu tính chuyên nghiệp.
 • Tiềm ẩn nhiều rủi ro.

4. Lực lượng hỗ trợ:

 • Không có lực lượng cơ động và phải trả lương cho lực lượng thay thế.
 • Cộng cụ hỗ trợ hạn chế.

5. Trách nhiệm của Ban quản lý mục tiêu:

 • Đơn vị chủ quản phải cắt cử người kiểm tra giám sát, quản lý.
 • Trang bị đồng phục, bộ đàm.
 • Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm và các khoản phát sinh khác.
 • Chi phí cho công cụ hỗ trợ, đồng phục, camera,…

6. Phát hiện kẻ gian tại mục tiêu.

 • Không triệt để trong truy bắt.

7. Giải quyết hậu quả khi xảy ra rủi ro do nhân viên bảo vệ.

 • Không có tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm để giải quyết hậu quả và bồi thường thiệt hại.
 • Những thiệt hại lớn bảo vệ thường trốn tránh đùn đẩy trách nhiệm, không có khả khả năng bồi thường.

8. Chi phí cho dịch vụ bảo vệ giữ xe:

 • Giá rẻ hơn so với sử dụng lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp. Nhưng ngược lại, phải triển khai nhiều vị trí bảo vệ hơn.
 • Những bảo vệ khi lớn tuổi lương rất cao nhưng khả năng quan sát và xử lý tình huống rất hạn chế.
 • Là một bài toán khó cho đơn vị chủ quản khi giải quyết chế độ: tiền lương, bảo hiểm, tiền thưởng  và các phát sinh khác.

Hoạt động lâu năm trong nghề, kinh nghiệm trong ngành, khi hai bên bắt tay với nhau trở thành đối tác với MCS – Manh Cuong Sercurity, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng, đối tác thuê dịch vụ những nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp với tiêu chí sau:.

1. Tận tâm với Đối Tác từ lần gặp gỡ đầu tiên.

2. Linh hoạt thiết kế dịch vụ hiệu quả nhất theo yêu cầu đa dạng của từng Khách Hàng.

3. Chặt chẽ - Kỉ Luật từ khâu tuyển dụng đến quá trình thực hiện dịch vụ.

4. Sự thành công của đội ngũ nhân sự là sự thành công của tập đoàn.

5. Tập trung đào tạo phát triển đội ngũ và nhân viên bảo vệ  theo định hướng Khách Hàng là trung tâm.

Liên hệ chúng tôi ngay khi bạn muốn bứt phá và tạo giá trị khác biệt: